Informatie over verschillende getallenstelsels zoals: Hex en binair
Author : Rene / Date : Mon-04-2006 20:06
View or add comments : ()
Average members rating : 0
Er zijn verschillende soorten getallen stelsels zoals: Hexadecimaal, decimaal, binair en octaal. De bekenste is decimaal met de getallen 0 tot 9. In dit artikel ga ik het hebben over de getallen stelsels Hexadecimaal, binair en octaal wat het is en hoe je ze kunt omzetten van en naar decimaal.

Binair, hexadecimaal en octaal worden allemaal in de computerwereld gebruikt. Binair wordt gebruikt binnenin de computer gebruikt omdat geheugens alleen maar aan(1) of uit(0) kunnen onthouden. Met al die eentjes en nulletjes kun je later dan met software weer getallen maken zoals wij die kennen(decimaal).

Binair
Binair of tweetallig stelsel is een stelsel die met eentjes en nulletjes werkt en waarbij je met die eentjes en nulletjes weer een getal kunt maken in decimaal.

Je kunt binair omrekenen naar decimaal door de plaats van alle eenen te bepalen in het kwadraat doen en bij elkaar optellen. Dus bijvoorbeeld bij 101010 is het dan:
101010 = 2^5 = 32
101010 = 2^3 = 8
101010 = 2^1 = 2
Totaal: 42

Hexadecimaal
Het hexadecimale stelsel is een soort tussenstap tussen binair en een stelsel wat begrijpbaar is voor de mens. Hexadecimaal lijkt veel op decimaal maar hexadecimaal is 16 tallig in plaats van 10 tallig zoals decimaal. Hexadecimaal begint net zoals decimaal met 0 tot en met 9 maar gaat dan verder met A,B,C,D,E en F waarbij A = 10, B = 11 etc. 44 is dan bijvoorbeeld 2C in hexadecimaal(2*16 en C = 12 = 44).

Octaal
Het octale stelsel word niet vaak meer gebruikt alleen vroeger aan het begin van het computertijdperk werd octaal gebruikt om binaire gegevens overzichtelijk te maken. Het octale stelsel gebruikt 8 getallen 0 tot en met 7 en waarbij 8 in octaal 10 is en 9: 11 is enz. Dus bijvoorbeeld 54 octaal is 5*8 + 4 = 44 in het decimaal.

Mocht je dit niet snappen heb ik ook nog een concerter gemaakt deze is te vinden op: getallen.renebiemans.nl

©ReneBiemans.nl